Reklamasjon og angrerett


Reklamasjon:

Landstil gir 2 års reklamasjonsrett i henhold til kjøpeloven. Det omfatter fabrikkasjonsfeil- og materialfeil som konstateres ved å bruke varen normalt. Reklamasjonsretten dekker ikke feil, skader eller slitasje, direkte eller indirekte, som har oppstått som følge av feil betjening, dårlig vedlikehold, vold eller uatoriserte inngrep. Reklamasjon av feil og mangler, som bør oppdages ved sedvanlig undersøkelse av varen, skal meddeles Landstil innen rimelig tid. Varen kan deretter returneres for reperasjon, bytting eller etter avtale event. krediteres. I forbindelse med reklamasjonssaker betaler Landstil returneringsomkostningene innenfor et rimelig omfang.

I tilfeller når vi av ulike årsaker blir bedt om å ha varene liggende på vent, påbegynner reklamasjonsretten fra dagen ordren blir mottat.

Reklamasjon og retur av varer:
Ved feil, mangler eller uteblitt leveranse ber vi om at hendvendelsen blir rettet til

Landstil AS

Holamoen

4460 Moi

Norge

Tlf: 94471444

Email:info@landstil.com


Varereturnering foregår også til denne addresse, legg merke til at vi ikke mottar pakker sendt pr. oppkrav. Returnering kan også skje ved å nekte mottagelse, eller ved å levere varen personlig hos oss. Det er ikke et krav, men saken går fortere hvis fyldig informasjon følger pakken, f.eks kopi av ordrebekreftelse, registreringsnummer og kontonummer for bankkonto hvor refusjonen skal gå til, kopi av event. forutgående korrespodanse mm.

Refusjon
I tilfelle av avbestilte kjøp, returnerte varer eller varer betalt på forskudd, skal det skje en hel eller delvis refusjon av kjøpesummen. Refusjonen skjer normalt ved bankoverførsel, og Landstil har i den forbindelse bruk for opplysninger om registreringsnummer og kontonummer for din bankkonto. Disse opplysningene er ikke følsomme, og kan uten videre opplyses pr. email eller annen korrespondanseform. Refusjon skjer via vårt regnskapskontor innen 7 dager. 


Angrerett:

Du har 14 dager angrefrist fra den dagen du mottar varen. Varen kan du da returnere til oss, og den må være forsvarlig innpakket og i original emballasje. Ansvar for at returvare når fram til oss, samt kostnader ved returnering, påfaller kjøper. I tilfeller hvor kunder ønsker å benytte seg av angreretten vil hele kjøpesummen bli refundert kjøpers konto. Alle fraktutgifter i forbindelse med kjøpet er det kjøper som må betale, og dette vil ikke bli refundert. Vi ber deg om å returnere følgeseddel og angrerettskjema som følger varen, skriv en notis på hva du vil bytte, hvis du ønsker å bytte varen. Vi refunderer dessverre ikke tilbudsvarer, ei heller metervare, det være seg stoff, voksduk eller bånd, da dette kuttes på bestilling.

Ved spesialbestillinger, dvs hvor kunden ber oss om å bestille inn en spesifikk vare for dem, er der ikke angrerett.

I tilfeller når vi av ulike årsaker blir bedt om å ha varene liggende på vent, påbegynner angrefristen fra dagen ordren blir mottat.

Bruktmøbler selges i den stand de er, og kan ikke returneres eller byttes. Dette gjelder også for brukte varer.

Dersom en bestilt ordre ikke hentes ut ved sitt postkontor når denne kommer, og således returneres til Landstil vil det komme et straffegebyr på 600kr, som dekker frakt og varehåndtering.

  
     
   
  Kontakt oss | Betaling | Levering | Reklamasjon | Angrefrist | Betingelser | Copyright | Kart | Ledige stillinger | Hjem  
   
 
Landstil AS - Holamoen - 4460 Moi - Telefon 944 71 444 - E-mail info@landstil.com - ORG.nr. 813.307.952